Osmerosmerka z veliko pisavo


Izid 29. številke:
18. junij 2024


format: 21 cm x 29,7 cm
obseg: 52 strani
izid: vsak tretji mesec
cena izvoda: 3,75 €

Kar 58 besednih in številskih osmerosmerk, različnih tako po vsebini kot po velikosti, bogati revijo, v kateri mora reševalec zapisane besede oz. številke poiskati v dani mreži v osmih smereh, jih prečrtati, nato pa iz neprečrtanih črk oz. številk sestaviti novo geslo.
Nedvomno revija ponuja veliko zabave in razvedrila za kratek čas, še zlasti pa je dobrodošla za tiste reševalce, ki v ostalih tovrstnih revijah pogrešajo nekoliko večje črke in številke.