Mini osmerosmerke


Izid 40. številke:
24. junij 2024


format: 11,5 cm x 16,5 cm
obseg: 96 strani
izid: vsak drugi mesec
cena izvoda: 4,90 €

77 besednih in številskih osmerosmerk, ki so različne tako po vsebini kot po velikosti, bogati revijo priročnega formata, v kateri mora reševalec zapisane besede poiskati v dani mreži v osmih smereh, jih prečrtati, nato pa iz neprečrtanih črk sestaviti novo geslo.