Žepne osmerosmerke


Izid 37. številke:
12. junij 2024


format: 14,8 cm x 21 cm
obseg: 160 strani
izid: vsak tretji mesec
cena izvoda: 10,45 €

Kar 207 besednih in številskih osmerosmerk, ki so različne tako po vsebini kot po velikosti, bogati revijo priročnega formata, v kateri mora reševalec zapisane besede poiskati v dani mreži v osmih smereh, jih prečrtati, nato pa iz neprečrtanih črk sestaviti novo geslo.