Čas za osmerosmerke


Izid 59. številke:
29. maj 2024


format: 19 cm x 23,5 cm
obseg: 40 strani
izid: vsak drugi mesec
cena izvoda: 3,25 €

55 osmerosmerk, ki so različne tako po vsebini kot po velikosti, bogati barvno revijo, v kateri mora reševalec zapisane besede poiskati v dani mreži v osmih smereh, jih prečrtati, nato pa iz neprečrtanih črk sestaviti novo geslo.